You are here: / Potencja tabletki

Potencja tabletki

 • Witamina C

  Witamina C

  Łatwo rozpuszczalny w wodzie, szybko niszczony pod wpływem światła, podwyższonej temperatury, utleniania, środowiska alkalicznego, przy zetknięciu ze śladami miedzi lub żelaza, pod wpływem działania askorbinaz. Przy podaniu gromadzi się głównie w tkance gruczołowej, a zawartość w leukocytach odzwierciedla zapasy tkankowe. Aktywną formą witaminy jest kwas dehydroaskorbowy. Zasadniczą funkcją witaminy C jest udział w tworzeniu substancji…

  Read more
 • Witamina B2

  Witamina B2

  Składa się z izoalloksazyny i rybozy, jest żółtym barwnikiem zielono fluoryzującym., jest względnie trwała w środowisku obojętnym, ale wrażliwa na światło i środowisko zasadowe. Jako składnik grupy prostetycznej enzymów flawinowych (dehydrogenaz) występuje głównie w formie FAD lub jako ryboflawino-5-fosforan (FMN), resorbuje się dobrze z przewodu pokarmowego i tam ulega fosforylacji, rozmieszcza się równomiernie we wszystkich…

  Read more
 • Uszkodzenie nerek

  Uszkodzenie nerek

  Uszkodzenie nerek może nastąpić dopiero w wyniku długotrwałego podawania cytostatyków. Dla oceny wydolności nerek w czasie takiego leczenia konieczne są badania wstępne i kontrolne obejmujące badanie moczu, poziom kwasu moczowego i mocznika we krwi oraz klirens kreatyniny. Przy rozpoczynaniu intensywnej chemioterapii w przypadkach zaawansowanych schorzeń nowotworowych z dużą masą guza (białaczki, mięsaki limfatyczne, nerwiak współczulny)…

  Read more
 • Tiacezaton

  Tiacezaton

  Tiosemikarbazony były stosowane w leczeniu gruźlicy w Niemczech już w 1946 r. Najaktywniejszy okazał się tiacetazon, który w badaniu in vitro i leczeniu zakażeń doświadczalnych, stosowany w dużych dawkach, wykazywał aktywność większą niż PAS i podobną lub tylko nieznacznie mniejszą niż streptomycyna. Ellard i wsp. znacznie rozszerzyli wcześniejsze badania nad farmakokinetyką i aktywnością tiacetazonu dzięki…

  Read more
 • Streptomycyna

  Streptomycyna

  Próby podawania streptomycyny raz w tygodniu z izoniazydem w dużych dawkach dały wyraźnie gorsze wyniki u chorych szybko metabolizują-cych ten lek.  Na przykład w ostatnio przeprowadzonych badaniach w Czechosłowacji doskonałe wyniki uzyskano podając 2 razy w tygodniu streptomycynę z izoniazydem po uprzednim intensywnym leczeniu przez 6-13 tygodni, natomiast schemat dawkowania oparty na podawaniu leków raz…

  Read more